Three Days Grace - Chalk Outline
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186868
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I've been cursed, I've been crossed,
I've been beaten by the ones that get me off.
I've been cut, I've been opened up,
I've been shattered by the ones I thought I loved.

You left me here like a chalk outline,
On the sidewalk waiting for the rain,
to wash away, wash away.
You keep coming back to the scene of the crime,
But the dead can't speak and there's
nothing left to say anyway.
All you left behind, is a chalk outline.

I've been cold, in the crypt.
But not as cold as the words across your lips.
You'll be sorry baby, someday.
When you reach across the bed where my body used to lay.

You left me here like a chalk outline,
On the sidewalk waiting for the rain,
to wash away, wash away.

You keep coming back to the scene of the crime,
But the dead can't speak and there's
nothing left to say anyway.
All you left behind, is a chalk outline.
All you left behind, is a chalk outline!
(All you left behind)

You left me here like a chalk outline,
On the sidewalk waiting for the rain,
to wash away, wash away
You keep coming back to the scene of the crime,
But the dead can't speak and there's
nothing left to say anyway.
All you left behind, is a chalk outline!


Views: 932

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz64338 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Byl jsem prokletý, Byl jsem zkřížený,
Byl jsem poražen těmi, kteří mě opustili.
Byl jsem pořezán, Byl jsem otevřen,
Byl jsem otřesen těmi, které jsem myslel, že miluju.

Nechal jsi mě tady jako křídový obrys,
Na chodníku čekající na déšť,
aby byl odplaven, odplaven.
Stále se vracíš na místo činu,
Ale mrtví nemohou mluvit
a stejně tu už nezbývá co říct.
Vše, co jsi po sobě zanechal, je křídový obrys.

Byl jsem studený, v kryptě.
Ale ne tak chladný, jako slova na tvých rtech.
Budeš litovat, zlato, jednoho dne.
Když se dostaneš na postel, kde dříve leželo mé tělo.

Nechal jsi mě tady jako křídový obrys,
Na chodníku čekající na déšť,
aby byl odplaven, odplaven.

Stále se vracíš na místo činu,
Ale mrtví nemohou mluvit
a stejně tu už nezbývá co říct.
Vše, co jsi po sobě zanechal, je křídový obrys.
Vše, co jsi zanechal, je křídový obrys!
(Vše, co jsi po sobě zanechal)

Nechal jsi mě tady jako křídový obrys,
Na chodníku čekající na déšť,
aby byl odplaven, smyje!
Stále se vracíš na místo činu,
Ale mrtví nemohou mluvit
a stejně tu už nezbývá co říct.
Vše, co jsi po sobě zanechal, je křídový obrys!


Views: 931

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz92020(Currently displayed)
Add text here