Three Days Grace - Expectations
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187299
Page views in the last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Baby innocent
One day gonna be decadent
Prom queen, Miss America
In the backseat, in a pair of cuffs
16 little runaways
From the 5-0 it got away
From a small town with no scene
Looking for a shot on the big screen

Expectations
Go to hell
Expectations
Go to hell

Not so innocent
On the street hustlin’
Never be Miss America
In the backseat of a stolen car
Crushing deadbeat
Living large on a love seat
In a small town with no scene
Turns out it was nothing but a pipe dream

Expectations
Go to hell
Expectations
Go to hell

Rich girl, wannabe
Bought a quick pick for the lottery
Watching TV with her boyfriend
Fell asleep, left the ticket on the nightstand
He stayed awake to see the ball drop
Turned it way down, she never woke up
Grabbed the keys to her car and the back lock in the back lot
Threw a shot of Jack back, left with the jackpot

Expectations
Go to hell
(Prom queen, Miss America in the backseat in America)
Expectations
Go to hell
(Never be Miss America in the backseat in America)


Views: 1285

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz80104 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nevinné dítě
Jednoho dne bude dekadentní
Královna plesu, Miss Ameriky
Na zadním sedadle, v páru pout
16 malých utečenců
Z 5-0 to má daleko
Z malého města se žádným jevištěm
Hledá výstřel na velké obrazovce

Očekávání
Táhněte do pekel
Očekávání
Táhněte do pekel

Není tak nevinná
V tlačenici na ulici
Nikdy nebude Miss Ameriky
Na zadním sedadle kradeného auta
Zahazuješ povaleče
Bydlícího na velkém křesle lásky
V malém městě se žádným jevištěm
Otoč se pryč byla to jenom iluze

Očekávání
Táhněte do pekel
Očekávání
Táhněte do pekel

Zbohatlička, rádoby
Koupila rychlý tip pro hraní loterie
Kouká na televizi se svým přítelem
Usnula, nechala lístek na nočním stolku
On zůstal vzhůru aby viděl pokles
Otočil ji dolů, ona se nikdy nevzbudila
Vzal klíče od jejího auta a zadní zámek v zadní části
Hodil záběr na Jacka vzadu, odešel s jackpotem

Očekávání
Táhněte do pekel
(Královna plesu, Miss Ameriky na zadním sedadle v Americe)
Očekávání
Táhněte do pekel
(Nikdy nebude Miss Ameriky na zadním sedadle v Americe)


Views: 1294

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz77821(Currently displayed)
Add text here