Three Days Grace - Get Out Alive
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187045
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


No time for goodbye he said
As he faded away
Don't put your life in someone's hands
Their bound to steal it away
Don't hide your mistakes
'Cause they'll find you, burn you
Then he said

If you want to get out alive
Run for your life
If you want to get out alive
Run for your life

This is my last time she said
As she faded away
It's hard to imagine
But one day you'll end up like me
Then she said

If you want to get out alive
Run for your life
If you want to get out alive
Run for your life
If you want to get out alive
(If you want to get out alive)
Run for your life (Life)
If you want to get out alive
(If you want to get out alive)
Run for your life

If I stay it won't be long
Till I'm burning on the inside
If I go I can only hope
That I make it to the other side
If you want to get out alive
Run for your life
If you want to get out alive
Hold on for

If you want to get out alive
(If you want to get out alive)
Run for your life
If you want to get out alive
(If you want to get out alive)
Hold on for:

If I stay, it won't be long
Till I'm burning on the inside
If I go I can only hope
That I make it to the other side
If I stay, it won't be long
Till I'm burning on the inside
If I go, if I go

Burning on the inside
Burning on the inside
Burning on the inside


Views: 1071

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz37186 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Není čas na loučení, řekl
Potom zmizel
Nedávej svůj život do cizích rukou
Jistě ho ukradnou pryč
Neschovávej svoje chyby
Protože ony si tě najdou, zničí tě
Potom řekl

Jestli chceš odejít živá
Utíkej jako o život
Jestli chceš odejít živá
Utíkej jako o život

Tohle je moje poslední chvíle, řekla
Potom zmizela
Je těžké si to představit
Ale jednou skončíš nahoře, jako já
Potom řekla

Jestli chceš odejít živý
Utíkej jako o život
Jestli chceš odejít živý
Utíkej jako o život
Jestli chceš odejít živý
(Jestli chceš odejít živý)
Utíkej jako o život
Jestli chceš odejít živý
(Jestli chceš odejít živý)
Utíkej jako o život

Jestli zůstanu, nebude to nadlouho
Dokud uvnitř neshořím
Jestli půjdu, můžu jenom doufat
Že to můžu udělat i jinak
Jestli chceš odejít živý
Utíkej jako o život
Jestli chceš odejít živý
Vydrž

Jestli chceš odejít živý
(Jestli chceš odejít živý)
Utíkej jako o život
Jestli chceš odejít živý
(Jestli chceš odejít živý)
Vydrž

Jestli zůstanu, nebude to nadlouho
Dokud uvnitř neshořím
Jestli půjdu, můžu jenom doufat
Že to můžu udělat i jinak
Jestli zůstanu, nebude to nadlouho
Dokud uvnitř neshořím
Jestli půjdu, jestli půjdu

Shořet uvnitř
Shořet uvnitř
Shořet uvnitř


Views: 1081

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz15000(Currently displayed)
Add text here