Three Days Grace - Nothing's Fair In Love And War
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186959
Page views in the last 7 days: 6
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I always shoot first, never ask questions.
Never think of consequences.
I didn't feel a thing. I didn't feel a thing.
I never think twice. No intentions.
Never feel the consequences.
Untill it starts to sting. Untill it starts to sting.

No, it never hurt like this before.
No, nothing's fair in love and war.
Turn out, the lights.
Nothing's fair in love and war.
It's too late, to lie.
Nothing's fair in love and war.

Your hand, my knife, your heart, my life.
There's no wrong, or right.
When nothing's fair in love and war.
I never back down, always in crisis.
Left to my own devices.
You never meant a thing. You never meant a thing.

No, it never hurt like this before.
No, nothing's fair in love and war.
Turn out, the lights.
Nothing's fair in love and war.
It's too late, to lie.
Nothing's fair in love and war.
Your hand, my knife, your heart, my life.
There's no wrong, or right.
When nothing's fair in love and war.
Turn out, the lights.
Nothing's fair in love and war.
It's too late, to lie.
Nothing's fair in love and war.
Your hand, my knife, your heart, my life.
There's no wrong, or right.
When nothing's fair in love and war.


Views: 1101

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz85811 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vždycky jsem střílel jako první, bez otázek.
Nikdy jsem nemyslel na následky.
Necítil jsem vůbec nic. Necítil jsem vůbec nic.
Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel dvakrát. Bez záměru.
Nikdy jsem necítil následky.
Do doby než jsem se spálil. Do doby než jsem se spálil.

Ne, nikdy předtím to tak nebolelo.
Ne, nic není fér v lásce a válce.
Zhasněte světla.
Nic není fér v lásce a válce.
Je příliš pozdě lhát.
Nic není fér v lásce a válce.

Tvé ruce, můj nůž, tvé srdce, můj život.
Tady není nic špatně nebo dobře.
Když nic není fér v lásce a válce.
Nikdy jsem se nevrátil zpátky dolů, vždycky v krizi.
Ponechán mým vlastním přístrojům.
Nikdy jsi nechtěl nic. Nikdy jsi nechtěl nic.


Ne, nikdy předtím to tak nebolelo.
Ne, nic není fér v lásce a válce.
Zhasněte světla.
Nic není fér v lásce a válce.
Je příliš pozdě lhát.
Nic není fér v lásce a válce.
Tvé ruce, můj nůž, tvé srdce, můj život.
Tady není nic špatně nebo dobře.
Když nic není fér v lásce a válce.
Zhasněte světla.
Nic není fér v lásce a válce.
Tvé ruce, můj nůž, tvé srdce, můj život.
Tady není nic špatně nebo dobře.
Když nic není fér v lásce a válce.


Views: 1107

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz94216(Currently displayed)
Add text here