Three Days Grace - Operate
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186903
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I know how you’re operating
Only come around when you know that I need it
Cut out my heart and you leave me bleeding
But you’re the only one who brings out the demon

Like pills you make me righteous
Like I can rise above it all
Like pills you leave me lifeless
Shaken in a bathroom stall

Why you wanna do this
Don’t want to see you in my fall
Leave me alone

I know how you’re operating
Only come around when you know that I need it
Cut out my heart and you leave me bleeding
You’re the only one who brings out the demon

You bring it out
You bring it out

Like pills you grab a hold of me
One hit just makes me want you more
Until we’re in a motel room
Locked up behind closed doors

Why you wanna do this?
Don’t want to see you in my fall
Leave me alone

I know how you’re operating
Only come around when you know that I need it
Cut out my heart and you leave me bleeding
You are the only one who brings out the demon

You bring it out
You bring it out

You’re doing it now
You’re doing it now
You’re doing it now

It used to be you brought out the best in me
Now it seems you bring out the beast in me

I know how you’re operating
Only come around when you know that I need it
Cut out my heart and you leave me bleeding
You are the only one who brings out the demon

You bring it out
(You bring it out)
You bring it out
(You bring it out)
You bring it out
(You bring it out)


Views: 873

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz71210 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Vím, jak operuješ
Jen projdeš kolem, když víš, že to potřebuju
Vyřízneš mi srdce a necháš mě krvácet
Ale jsi ta jediná kdo vyvolává démona

Jako droga mě činíš spravedlivého
Jako když se můžu nad všechno povznést
Jako droga mě opustíš neživého
Třesoucího se v koupelnovém koutu

Proč to chceš udělat
Nechci tě vidět v mém pádu
Nech mě o samotě

Vím, jak operuješ
Jen projdeš kolem, když víš, že to potřebuju
Vyřízneš mi srdce a necháš mě krvácet
Ale jsi ta jediná kdo vyvolává démona

Tys to vyvolala
Tys to vyvolala

Držíš mě jako droga
Jedna dávka mě nutí tě chtít víc
Zatím co jsme v motelovém pokoji
Zamčeni za zavřenými dveřmi

Proč to chceš udělat
Nechci tě vidět v mém pádu
Nech mě o samotě

Vím, jak operuješ
Jen projdeš kolem, když víš, že to potřebuju
Vyřízneš mi srdce a necháš mě krvácet
Ale jsi ta jediná kdo vyvolává démona

Tys to vyvolala
Tys to vyvolala

Děláš to teď
Děláš to teď
Děláš to teď

Bývaly doby, kdy jsi ze mě dělala lepšího člověka
Nyní se zdá, že ve mně vzbuzuješ zvíře

Vím, jak operuješ
Jen projdeš kolem, když víš, že to potřebuju
Vyřízneš mi srdce a necháš mě krvácet
Ale jsi ta jediná kdo vyvolává démona

Tys to vyvolala
(Tys to vyvolala)
Tys to vyvolala
(Tys to vyvolala)
Tys to vyvolala
(Tys to vyvolala)


Views: 880

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz9388(Currently displayed)
Add text here