Three Days Grace - Try To Catch Up With The World
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187547
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Sam, the weak accomplice,
He knew he had a choice,
He always startled easily,
With the sound of ever voice,

A pocket full of excess,
They take and take and take,
Left him with a trigger pointed,
Staring at his shakes,

And it goes on,
And it goes on,

She was given nothing,
But their selfish lack,
They sleep with one eye open,
'Cause they know she's coming back,

But she will wait her turn,
Absent from concern,
The furnace inside her,
It burns and burns and burns,

And it goes on,
And it goes on,

Weaklings never practice,
What they preach,
They cower down below,
That's what you call defeat,
And in their darkest hour,
It's hard to breathe,
We try to catch up with the world,
But we're so far out of reach

We're so far out of reach

Leaning in the dark,
Stands this faked man,
Slicing her with is words,
Always grabbing her with his hands,

And it goes on,
And it goes on,

Weaklings never practice,
What they preach,
They cower down below,
That's what you call defeat,
And in their darkest hour,
It's hard to breathe,
We try to catch up with the world,
But we're so far out of reach

I wish I had warned you,
Of this broken path,
With each step you take,
You know there's no turning back,

Weaklings never practiced,
What they preach,
They cower down below,
That's what you call defeat,
And in their darkest hour,
It's hard to breathe,
We try to catch up with the world,
But we're so far out of reach,

We try to catch up with the world,
We try to catch up with the world,
We try to catch up with the world,
But we're so far out of reach


Views: 1543

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz87877 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Sam, slabý komplic
Věděl, že měl na výběr
Vždy se lehce vylekal
Když uslyšel nějaký zvuk

Kapsa plná přebytku
Pořád brali a brali a brali
Nechali ho s prstem na spoušti
a zírali jak se třese

A tak to pokračuje
A tak to pokračuje

Ona nedostala nic
než sobecký nedostatek
Spali s jedním okem otevřeným
protože věděli, že se vrátí

Počká si se svým návratem
Nepřítomnost z obavy
její nitro je jako v peci
která hoří, hoří a hoří

A tak to pokračuje
A tak to pokračuje

Slaboši nikdy nedělají to,
co hlásají
Krčí se dole
To je to, čemu říkáte porážka
V jejich nejtemnější hodině
je těžké dýchat
Snažíme se sžít se světem
ale jsme daleko mimo dosah

Jsme tak daleko mimo dosah

Nahnul se ve tmě
stojí tu falešný muž
Řeže jí slovy
Vždy ji popadl rukama

A tak to pokračuje
A tak to pokračuje

Slaboši nikdy nedělají to,
co hlásají
Krčí se dole
To je to, čemu říkáte porážka
V jejich nejtemnější hodině
je těžké dýchat
Snažíme se sžít se světem
ale jsme daleko mimo dosah

Přál bych si, abych tě varaval
o té rozbité cestě
S každým krokem si tě bere
není cesty zpět

Slaboši nikdy nedělají to,
co hlásají
Krčí se dole
To je to, čemu říkáte porážka
V jejich nejtemnější hodině
je těžké dýchat
Snažíme se sžít se světem
ale jsme daleko mimo dosah

Snažíme se sžít se světem
Snažíme se sžít se světem
Snažíme se sžít se světem
ale jsme daleko mimo dosah


Views: 1532

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz63455(Currently displayed)
Add text here