Three Days Grace - Without You
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186585
Page views in the last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


What if I walked without you?
What if I ran without you?
What if I stand without you?
I could not go on

What if I lived without you?
What if I loved without you?
What if I died without you?
I could not go on

You left my side tonight
And I, I just don't feel right
But I, I can't let you out of sight
Without you I'm no one, I'm nothing at all

What if I lie without you?
And what if I rise without you?
And what if I dream without you?
I could not go on

You left my side tonight
And I, I just don't feel right
But I, I can't let you out of sight
Without you I'm no one, I'm nothing at all

You left my side tonight
And I just don't feel right
I can't let you out of sight
Without you I'm no one, I'm nothing at all

You left my side tonight
And I, I just don't feel right
But I, I can't let you out of sight
Without you I'm no one, I'm nothing at all
Nothing at all


Views: 683

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz6907 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Co když jsem se procházel bez tebe?
Co když jsem běžel bez tebe?
Co když jsem stál bez tebe?
Nemohl bych pokračovat

Co když jsem žil bez tebe?
Co když jsem miloval bez tebe?
Co když jsem umřel bez tebe?
Nemohl bych pokračovat

Dnes jsi opustila mou stranu
A já, Já se necítím právě dobře
Ale já, Já z tebe nemůžu spustit oči
Bez tebe jsem nikdo, nejsem vůbec nic

Co když ležím bez tebe?
A co když vstávám bez tebe?
A co když sním bez tebe?
Nemohl bych pokračovat

Dnes jsi opustila mou stranu
A já, Já se necítím právě dobře
Ale já, Já z tebe nemůžu spustit oči
Bez tebe jsem nikdo, nejsem vůbec nic

Dnes jsi opustila mou stranu
A já, Já se necítím právě dobře
Ale já, Já z tebe nemůžu spustit oči
Bez tebe jsem nikdo, nejsem vůbec nic

Dnes jsi opustila mou stranu
A já, Já se necítím právě dobře
Ale já, Já z tebe nemůžu spustit oči
Bez tebe jsem nikdo, nejsem vůbec nic
Vůbec nic


Views: 663

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz37045(Currently displayed)
Add text here