Thy Art Is Murder - Child Of Sorrow
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186081
Page views in the last 7 days: 3
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Child of Sorrow
Born in Hell
Birthed in blood
Child of Sorrow
Innocence undone


Peasants turn the plow to man
Visions of Heaven bring Hell to the land


Ritualistic execution of the masses
Like lambs to the slaughter
Poisoned vision, the venom it pierces
The hearts of the holy order
Ash in their throats
The word of the lord
Sewn with the seeds of destruction


Peasants turn the plow to man
Visions of Heaven bring Hell to the land


Child of Sorrow
Born in Hell
Birthed in blood
Child of Sorrow
Innocence undone


Blasphemous cross
Blasphemous cross sewn with the bones
The remmants of life torn off by the wolves
Blasphemous cross


A nation carved out by the blade of the vile
How we mourn for the motherless child
Ash in their throats
The word of the lord
Sewn with the seeds of destruction


Peasants turn the plow to man
Visions of Heaven bring Hell to the land


Blasphemous cross


The young will grow with hate in their hearts
Our world will burn forever


Views: 155

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz79678 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Dítě smutku
Narozené v pekle
Porozené v krvi
Dítě smutku
Nehotová nevinnost


Rolníci otáčí k člověku pluh
Vize Nebe přináší do země Peklo


Rituální provedení mas
Jako jehňata na porážku
Otrávená vize, jed bodá
Srdce svatého řádu
Popel v jejich hrdlech
Slova pána
Zasetá semena zničení


Rolníci otáčí k člověku pluh
Vize Nebe přináší do země Peklo


Dítě smutku
Narozené v pekle
Porozené v krvi
Dítě smutku
Nehotová nevinnost


Rouhačský kříž
Rouhačský kříž posetý kostmi
Zbytky života roztrhané vlky
Rouhačský kříž


Národ vyřezaný ostřím odpornosti
Jak truchlíme za dítě bez matky?
Popel v jejich hrdlech
Slova pána
Zasetá semena zničení


Rolníci otáčí k člověku pluh
Vize Nebe přináší do země Peklo


Rouhačský kříž


Mladí porostou v nenávisti v jejich srdcích
Náš svět bude navěky hořet


Views: 155

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz28503(Currently displayed)
Add text here