Thy Art Is Murder - Defective Breed
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186141
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I saw their cities turn to dust
Beneath the blackened sky and suffocate the barren land below
Sparing none he casts a shadow across the earth
To deliver their demise


The ruin of humankind
Self created by their infected minds


Purging the water with filth and disease
Endless chaos crushing mountains of stone and trees
Horrific beings destroy and enslave
Thrones of insanity thrive as life decays


The symbol of failure
The cross of mans deceit


Let them starve
the vultures they circle
Where they lay
the worms they feed
Let them starve
The vultures they circle
Shallow graves house the defective breed


I saw their cities turn to dust
Beneath the blackened sky and suffocate the
Barren land below
Sparing none he cats a shadow across the earth
To deliver their demise


In the darkness of their grave
The failures of man will always remain


Bringer of plagues
come forth from the flames where they dwell
And let all who have hardened their hearts with hate
kneel before the king of hell


Views: 127

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz17566 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Viděl jsem jejich města změněná v popel
Pod potemnělým nebem a udušenou holou půdou
Nešetrně vrhá stín na zemi
Aby jim dal jejich zkázu


Ruina lidského druhu
Samovolně vytvořená jejich infikovanými myslemi


Čistící vodu špinou a nemocí
Nekonečný chaos drtí kamenné hory a stromy
Strašlivé bytosti ničí a zotročují
Trůny šílenství vzkvétají, když se život rozpadá


Symbol selhání
Kříž lidského klamu


Nech je vyhladovět
Supi krouží
Kde leží
červy se krmí
Nech je vyhladovět
Supi krouží
Mělké hroby, domov vadnoucího plemene


Viděl jsem jejich města změněná v popel
Pod potemnělým nebem a udušenou holou půdou
Nešetrně vrhá stín na zemi
Aby jim dal jejich zkázu


V temnotě jejich hrobu
Selhání člověka vždy zůstane


Nositel moru
Přichází z plamenů, kde dlí
A nechává všechny, kdo zatvrdili srdce nenávistí
Pokleknout před králem pekel


Views: 127

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz88007(Currently displayed)
Add text here