Thy Art Is Murder - Fur And Claw
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186081
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Human parasite burn in the body bag
Stuff the sacs with disease and filth
Homicide to purify a world of wither and wilt
We are the human parasite
Slaves with no masters
Human parasite
Global infliction, global disaster


The ravens turn their eyes from the land
And take flight towards the sea
Where they finally collapse in exhaustion
And sink to the abyss and algae


And the slugs burrow into the soil
Channeling through timber and vine
Where they finally wain and wither
Beneath weeping pines


And the wolves lead the flocks to the hilltops
Where they hurl unto plains below
Twisted and broken by rock
They sink to the catacombs


Oh wrath of man
Fur and Claw now flee the land
Blind to the failures of the flesh
Nothing to return, nothing is left


Human Parasite
Human Parasite


Conscience settles into comfort
Still bound by tragedy
To an earth that heaves with ruin
Contempt in suffering
Look now upon your brother
The vessel of foul will
You will see the face of another
Complacent with the blood that spills
Servants with no masters
Masters with no soul
Man is a plague swallowing all he beholds


Oh wrath of man
Fur and Claw now flee the land
Burn in the body bag human parasite
Burn in the body bag human parasite


Views: 131

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz79312 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Lidský parazit hoří v tělesné schránce
Vycpi vaky nemocí a špínou
Zabití člověk k očistě světa vadnutí a slábnutí
Jsme lidští paraziti
Otroci bez pánů
Lidský parazit
Světové postižení, světová pohroma


Havrani odvracejí své oči od té země
A letí k moři
Kde se konečně zhroutí vyčerpáním
A potopí se do propasti a řas


A slimáci se zahrabávají do půdy
Tunelující se dřevem a vinnou révou
Tam kde jsou marní a uschlí
Pod plačícími borovicemi


A vlci vedou stáda do kopců
Kde se vrhnou do rovin níže
Zkroucení a zlomení na kameni
Topí se do katakomb


Oh, hněv člověka
Srst a dráp teď opouští tu zem
Slepí k selhávání těla
Není k čemu se vrátit, nic nezbylo


Lidský parazit
Lidský parazit


Svědomí se usazuje do pohodlí
Stále vázán k tragédii
K zemi co dýchá s ruinou
Opovržení v utrpení
Podívej se na svého bratra
Plavidlo nepoctivé vůle
Uvidíš další tvář
Vavřín s rozlitou krví
Sluhové bez pánů
Pánové bez duše
Člověk je mor polykající vše, co vidí


Oh, hněv člověka
Srst a dráp teď opouští tu zem
Shoř v tělesné schránce, lidský parazite
Shoř v tělesné schránce, lidský parazite


Views: 131

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz44034(Currently displayed)
Add text here