Thy Art Is Murder - Holy War
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186013
Page views in the last 7 days: 4
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Die for Christ
Die for Allah
Die for Jerusalem
Die for Torah
Father and son marching in rhythm
Firing bullets through the skulls of the children


Holy war
Mortars and martyrs
Holy war
Unholy followers
Holy war
Brainwashed with death
Holy war
Unholy mess


I reject the laws of the misguided
False prophets imprison nations fueling self annihilation
I reject pocket lined political demons
Who arm the ignorant for election season
Empires buried in sand a history of the failures in man


Armies of guardians
Servants of bibles
Reciting verses as they stand before rifles
Millions of lives erased
Hatred marked as madness
Violence in leaves of scripture
A world aflame with malice
We will all die for nothing


There is silence in the house of God
There is only the cry of hell


Holy war
Mortars and martyrs
Holy war
Unholy followers
Holy war
Brainwashed with death
Holy war
Unholy mess


Die for Christ
Die for Allah
Die for Jerusalem
Die for Torah
Father and son marching in rhythm
Firing bullets through the skulls of the children


We will all die for nothing
We will all die for nothing


Views: 110

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz53172 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Zemři pro Krista
Zemři pro Alláha
Zemři pro Jeruzalém
Zemři pro Tóru
Otec a syn, pochodujíc v rytmu
Střílejíc náboje do lebek dětí


Svatá válka
Minomety a mučedníci
Svatá válka
Nesvatí následovníci
Svatá válka
Smrtí vymyté mozky
Svatá válka
Nesvatá špína


Odmítám zákony mýlících se
Falešné proroky věznící národy poháněné k sebezničení
Odmítám kapsy lemované politickými démony
Kteří podpoří neznalé v období voleb
Říše pohřbená v písku, historie selhání lidstva


Armády opatrovníků
Služebníci biblí
Recitují verše, zatímco stojí před puškami
Smazané miliony životů
Nenávist označená jako šílenství
Násilí na stránkách bible
Svět v plamenech zloby
Všichni zemřeme pro nic


V Božím domě je ticho
Je tu jen pekelný pláč.


Svatá válka
Minomety a mučedníci
Svatá válka
Nesvatí následovníci
Svatá válka
Smrtí vymyté mozky
Svatá válka
Nesvatá špína


Zemři pro Krista
Zemři pro Alláha
Zemři pro Jeruzalém
Zemři pro Tóru
Otec a syn, pochodujíc v rytmu
Střílejíc náboje do lebek dětí


Všichni zemřeme pro nic
Všichni zemřeme pro nic


Views: 110

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz71474(Currently displayed)
Add text here