Thy Art Is Murder - Infinite Forms
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186126
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


I am the everlasting prophet of destruction
I walk the earth
I stalk my prey and seek my vengeance
Like filthy plagues you flee my grasp and seek your shelter
Infinite forms your weakness crumbles to my power


You are the parasites
Your time to decay
You recoil from my face, my form, my ever present being
Fearful of my gaze you grasp for something true
No false idols
No wretched priest to cast away
My everlasting tyranny


Plagues
I pull the space around this vessel for your life
The only essence of my being
I rip through time to seek the origins of humanity
This worthless attempt at humanity I despise


I am the everlasting prophet of destruction
I walk the earth
I stalk my prey and seek my vengeance
Like filthy plagues you flee my graps and seek your shelter
Infinite forms your weakness crumbles to my power


I am the prophet
I am the abyss
Don't fear my immortal disease
you will feel my gaze


I am the infinite
I've come for your destruction
I stretch the time across the universe to search for where you hide
I shake the earth irrelevant in immortality
It breaks for me


I am the prophet
I am the abyss
Don't fear my immortal disease
You will feel my gaze
Feel my gaze
Feel my gaze
Stare into the abyss
I stare back
Stare into the abyss
feel my gaze


I am the everlasting prophet of destruction
I walk the earth
I stalk my prey and seek my vengeance
Like filthy plagues you flee my grasp and seek your shelter
Infinite forms your weakness crumbles to my power


Views: 134

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz76321 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Jsem věčný prorok zkázy
Kráčím po zemi
Pronásleduju svou oběť a hledám pomstu
Jako špinavé mory prcháš mému sevření a hledáš svůj úkryt
Nekonečné formy tvé slabosti rozpadají mou moc


Jste paraziti
Váš čas úpadku
Odrazíte se od mé tváře, mé formy, mého věčného bytí
Ze strachu z mého pohledu lapáš po něčem pravém
Žádní falešní idolové
Žádný katastrofální kněz k odhození
Má věčná tyranie


Mory
Vytahuji prostor kolem této nádoby pro tvůj život
Jediná esence mého bytí
Trhám se časem, abych hledal počátky lidstva
Bezcenný pokus lidstva, kterým opovrhuji


Jsem věčný prorok zkázy
Kráčím po zemi
Pronásleduju svou oběť a hledám pomstu
Jako špinavé mory prcháš mému sevření a hledáš svůj úkryt
Nekonečné formy tvé slabosti rozpadají mou moc


Jsem prorok
Jsem propast
Neboj se mé nesmrtelné nemoci
Ucítíš můj pohled


Jsem nekonečný
Přišel jsem si pro tvou zkázu
Natahuji se napříč vesmírem pro hledání místa, kde se schovat
Třesu zemí nepodstatně v nesmrtelnosti
láme se pro mě


Jsem prorok
Jsem propast
Neboj se mé nesmrtelné nemoci
Ucítíš můj pohled
Ciť můj pohled
Ciť můj pohled
Zírej do propasti
Zírám zpět
Zírej do propasti
Ciť můj pohled


Jsem věčný prorok zkázy
Kráčím po zemi
Pronásleduju svou oběť a hledám pomstu
Jako špinavé mory prcháš mému sevření a hledáš svůj úkryt
Nekonečné formy tvé slabosti rozpadají mou moc


Views: 134

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz70397(Currently displayed)
Add text here