Thy Art Is Murder - Make America Hate Again
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 185973
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Hostility
Your leaders are now your enemies
They'll make America great again
Fuck no!
Let's make America hate again


Peace talks are off the table
It's time for violent action
Pushed to the brink
Tell me what the fuck ya think would happen
Suffered through holy wars
But now the fight is at our door
Natives are restless
We will not accept this


I dream of endless floods
Let freedom rain in buckets of blood
What will it take to be free
The only answer is hostility


Your leaders are now your enemies
They'll make America great again
Fuck no!
Let's make America hate again


I'm done with pacifism
You can't debate with demons
Burn down the house that betrays us
I want blood, I want chaos
More chaos, more chaos, more chaos


Let's make America hate again


The propaganda machine
Spills its patriotic pus in the streets
We lap it up, drunk on fantasy
You never practice what you preach
A servant's life is incomplete
What will it take to be free


I dream of endless floods
Let freedom rain in buckets of blood
I dream of endless floods
Let freedom rain in buckets of blood


Hostility
Your leaders are now your enemies
They'll make America great again
Fuck no!
Let's make America hate again


Let's make America hate again


Hostility
Your leaders are now your enemies
Hostility
Your leaders are now your enemies


Views: 108

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz29349 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Nepřátelství
Tví vůdci jsou teď nepřáteli
Udělají Ameriku zase velkou
Kurva ne!
Ať Amerika zase nenávidí!


Povídání o míru je smeteno ze stolu
Je čas na násilnou akci
Zatlačeni na okraj
Řekni mi, co si kurva myslíš, že se stane
Trpěli jsme během svatých válek
Ale teď boj u našich dveří
Domorodci jsou neklidní
Tohle nepřijmeme


Sním o nekonečných záplavách
Ať svoboda prší do nádob krve
Co stojí být volný?
Jenom odpověď je nepřátelská


Tví vůdci jsou teď nepřáteli
Udělají Ameriku zase velkou
Kurva ne!
Ať Amerika zase nenávidí!


Skončil jsem s pacifismem
Nemůžeš debatovat s démony
Spal dům, co nás podvádí
Chci krev, chci chaos
Víc chaosu, víc chaosu, víc chaosu


Ať Amerika zase nenávidí


Stroj propagandy
Rozlévá do ulic vlastenecký hnis
Zvedáme ho, opíjíme se fantazií
Nikdy nepraktikuješ, co kážeš
Život sluhy je nekompletní
Co stojí být volný?


Sním o nekonečných záplavách
Ať svoboda prší do nádob krve
Sním o nekonečných záplavách
Ať svoboda prší do nádob krve


Nepřátelství
Tví vůdci jsou teď nepřáteli
Udělají Ameriku zase velkou
Kurva ne!
Ať Amerika zase nenávidí!


Ať Amerika zase nenávidí!


Nepřátelství
Tví vůdci jsou teď nepřáteli
Nepřátelství
Tví vůdci jsou teď nepřáteli


Views: 108

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz87266(Currently displayed)
Add text here