Thy Art Is Murder - Puppet Master
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186079
Page views in the last 7 days: 0
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


We let the hell in our houses
Another man-made disaster
We'll tear the hearts from the pastors
Cut the strings, down with the puppet master


The end is near
Your God has disappeared
Like he always does when the shit gets thick


Your mind is filled with fear
The answers seem so clear
But you won't question the teachings
Of all this outdated preaching


Terror forever
You plea for peace on your knees
But you're barking up the wrong tree
Terror forever
We go from bad to worse
A false church is nothing more than a curse


We'll tear the hearts from the pastors
Cut the strings, down with the puppet master


We let the hell in our houses
Another man-made disaster
We'll tear the hearts from the pastors
Cut the strings, down with the puppet master


No I don't want your fucking handout
How can you judge me when you don't judge yourselves
Kid touchers, blasphemous motherfuckers
You can't police your own people, a bloodline of evil


Terror forever
You plea for peace on your knees
But you're barking up the wrong tree
Terror forever
We go from bad to worse
A false church is nothing more than a curse


Don't say a prayer for me
Don't fucking stare at me
I didn't ask for your help
No gods, no masters
Think for your fucking self


Think for your fucking self
Think for your fucking self


Don't say a prayer for me
Don't fucking stare at me
I didn't ask for your help
No gods, no masters
Think for your fucking self


We let the hell in our houses
Another man-made disaster
We'll tear the hearts from the pastors
Cut the strings, down with the puppet master


We let the hell in our houses
Another man-made disaster
We'll tear the hearts from the pastors
Cut the strings, down with the puppet master


Views: 100

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz86887 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Pouštíme peklo do našich domů
Další člověkem stvořená katastrofa
Vytrhneme srdce pastorům
Odřízni ty provázky, dolů s pánem loutek


Konec je blízko
Tvůj Bůh zmizel
Jak to dělá vždycky, když jde do tuhého


Tvá mysle je plná strachem
Odpovědi se zdají být jasné
Ale ty nezpochybníš učení
Všech těch zastaralých kázání


Věčný teror
Žádáš na kolenou o mír
Ale pláčeš nad špatným hrobem
Věčný teror
Jdeme od deseti k pěti
Falešný kostel je nic víc než prokletí


Vytrhneme srdce pastorům
Odřízni ty provázky, dolů s pánem loutek


Pouštíme peklo do našich domů
Další člověkem stvořená katastrofa
Vytrhneme srdce pastorům
Odřízni ty provázky, dolů s pánem loutek


Ne, nechci tvůj zkurvený letáček
Jak můžeš mě můžeš soudit, když nesoudíš sám sebe?
Dětské doteky, rouhaví zmrdi
Nemůžeš kontrolovat vlastní lidi, rod zla


Věčný teror
Žádáš na kolenou o mír
Ale pláčeš nad špatným hrobem
Věčný teror
Jdeme od deseti k pěti
Falešný kostel je nic víc než prokletí


Nemodli se za mě
Nezírej na mě kurva
Nežádal jsem tě o pomoc
Žádní bohové, žádní páni
Mysli na své zkurvené já


Mysli na své zkurvené já
Mysli na své zkurvené já


Nemodli se za mě
Nezírej na mě kurva
Nežádal jsem tě o pomoc
Žádní bohové, žádní páni
Mysli na své zkurvené já


Pouštíme peklo do našich domů
Další člověkem stvořená katastrofa
Vytrhneme srdce pastorům
Odřízni ty provázky, dolů s pánem loutek


Pouštíme peklo do našich domů
Další člověkem stvořená katastrofa
Vytrhneme srdce pastorům
Odřízni ty provázky, dolů s pánem loutek


Views: 100

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz11601(Currently displayed)
Add text here