Thy Art Is Murder - Reign Of Darkness
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 185978
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Fear me
I am the destruction of innocence
I am the violence embedded in flesh
I am the pain in the bones of the mortal shell
the dark heart of the earth
I am hell


Tear at the throats of the
fathers of deception
Let the blood of the cowards
flow as the wines
False claims of retribution
May they choke on their lies


Lay waste the relics
Silence the hymns of deceit


You will know pain
You will see the true face of panic
Devastation now and forever
Reign of Darkness


The masses one with the cursed
Godless in time
No longer a helpless slave
to the mark of the divine


Lay waste the age of man
Return to the Earth


You will know pain
You will see the true face of panic
Devastation
Now and forever
Reign of Darkness


Fear me
I am the destruction of innocence
I am the violence embedded in flesh
I am the pain in the bones of the mortal shell
the dark heart of the Earth
I am hell


Views: 103

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz22203 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Boj se mě
Jsem ničitel nevinnosti
Jsem násilý vložené do těla
Jsem bolest v kostech smrtelné skořápky
Temnota srdce tohoto světa
Jsem peklo


Slzy u hrdla
Otcové podvodu
Nechť krev zbabělců
Poteče jako víno
Nepravdivá tvrzení o odplatě
Se může udusit tvými lži


Zpustošte památky!
Ticho hymny z podvodů


Poznáš bolest
Uvidíš pravou tvář paniky
Devastace teď a navždy
Vláda Temnoty


Hmoty s jedním prokletím
Bezbožnost v čase
Již není bezmocného otroka
Na znamení božství


Zpustošení věku člověka
Návrat na Zem


Poznáš bolest
Uvidíš pravou tvář paniky
Devastace
Teď a navždy
Vláda Temnoty


Boj se mě
Jsem ničitel nevinnosti
Jsem násilý vložené do těla
Jsem bolest v kostech smrtelné skořápky
Temnota srdce tohoto světa
Jsem peklo


Views: 103

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz53764(Currently displayed)
Add text here