Thy Art Is Murder - Slaves Beyond Death
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186032
Page views in the last 7 days: 2
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Slaves, slaves beyond death
Pain, can you feel the pain hiding under your breath
Slaves, slaves beyond death
Pain, can you feel the pain hiding under your breath


It never lets go, overwhelming suffering
Piles of pointless possessions
They smother all hope for serenity
The hunted find no seclusion
In a landscape constructed to crash
The final collection of wealth and worth
Herds of servitude reduced to ash


All that is yours is but a waste
A life of selfishness and disgrace
Time trials, failure recycles
Existence that bears no weight
Too fucking late, no hope for a world of


Slaves, slaves beyond death
Pain, can you feel the pain hiding under your breath
Slaves, slaves beyond death
Pain, can you feel the pain hiding under your breath


A life of no consequence, is now your fucking death sentence
A life of no consequence, is now your fucking death sentence


It never lets go, the mouth of the leech
Drawing out the lifeblood
Salivating for the taste of treachery
The hunted find no seclusion
In a landscape constructed to crash
The final collection of wealth and worth
Herds of servitude reduced to ash


All that is yours is but a waste
A life of selfishness and disgrace
Time trials, failure recycles
Existence that bears no weight
Too fucking late, no hope for a world of


Slaves
Slaves, slaves beyond death
Slaves, slaves beyond death


Slaves, slaves beyond death
Pain, can you feel the pain hiding under your breath
Slaves, slaves beyond death
Pain, can you feel the pain hiding under your breath


Views: 139

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz95511 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Otroci, otroci za smrtí
Bolest, cítíš bolest skrývající se pod tvým dechem?
Otroci, otroci za smrtí
Bolest, cítíš bolest skrývající se pod tvým dechem?


Nikdy to neodchází, ohromné utrpení
Hromady nesmyslných posedlostí
Vyčerpávají veškerou naději v klid
Lovení nenajdou ústraní
V krajině stavěné pro havárii
Poslední kolekce bohatství a hodnoty
Stáda otroctví snížená v popel


Všechno, co je tvé, je jen odpad
Život sobectví a hanby
Čas testuje, selhání se recykluje
Existence, která nenese žádnou tíhu
Je kurva pozdě, není naděje pro tento svět


Otroků, otroků za smrtí
Bolest, cítíš bolest skrývající se pod tvým dechem?
Otroci, otroci za smrtí
Bolest, cítíš bolest skrývající se pod tvým dechem?


Život bez důsledku je teď tvou zkurvenou smrtí
Život bez důsledku je teď tvou zkurvenou smrtí


Nikdy to neodchází, ohromné utrpení
Hromady nesmyslných posedlostí
Vyčerpávají veškerou naději v klid
Lovení nenajdou ústraní
V krajině stavěné pro havárii
Poslední kolekce bohatství a hodnoty
Stáda otroctví snížená v popel


Všechno, co je tvé, je jen odpad
Život sobectví a hanby
Čas testuje, selhání se recykluje
Existence, která nenese žádnou tíhu
Je kurva pozdě, není naděje pro tento svět


Otroků
Otroků, otroků za smrtí
Otroků, otroků za smrtí


Otroci, otroci za smrtí
Bolest, cítíš bolest skrývající se pod tvým dechem?
Otroci, otroci za smrtí
Bolest, cítíš bolest skrývající se pod tvým dechem?


Views: 139

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz95587(Currently displayed)
Add text here