Tom Grennan - Run In The Rain
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 186285
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Tell me who to call,
Tell me when I’m down,
Tell me when I’m out,
Tell me if I fall,
Tell me if I scream and shout will you listen,
Will you listen?


Tell me if I’ve broken,
When they’ve cut me open,
Bleeding on these floors all my testimonies spoken,
Will you listen?
Will you listen?


Is there anybody out there?
I’m down on my knees,
Wash myself clean,
Is there anybody out there?


Just give me the answers and give me the signs,
Just give me the reasons to run in the rain and I’ll be alright,
Just give me the hope and give me the fight,
Just give me the reasons to run in the rain and I’ll be alright,
Yeah I’ll be alright,


When the light can see,
The seas of summer leaves,
The melodies resolve and then the eulogy agrees,
Will you listen?
Will you listen?


And when the dust goes down,
And there’s nothing but the ground,
And the holy ghost is talking, will you ever hear the sound?
Will you listen?
Will you listen?


Just give me the answers and give me the signs,
Just give me the reasons to run in the rain and I’ll be alright,
Just give me the hope and give me the fight,
Just give me the reasons to run in the rain and I’ll be alright,


Something come and save me,
Come and save me,
Something come and save me,
Come and save me,
Now something come and save me,
Come and save me,
Something come and save me,
Come and save me and I’ll be alright,
Yeah I’ll be alright,


Just give me the answers and give me the signs,
Just give me the reasons to run in the rain and I’ll be alright,
Just give me the hope and give me the fight,
Just give me the reasons to run in the rain and I’ll be alright,


Just give me the answers,
And give me the reasons,
And give me the hope,
Just give me the reasons to run in the rain and I’ll be alright,
Yeah I’ll be alright


Views: 375

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz59105 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Řekni koho zavolat,
Řekni, když jsem na dně,
Řekni, když jsem mimo
Řekni, jestli spadnu
Řekni, jestli budu křičet a hulákat, budeš mě poslouchat?
Budeš poslouchat?


Řekni, jestli jsem se rozbil,
Když mě rozřízli,
Krvácejíc na podlahu, vyřknouce všechna svědectví,
Budeš poslouchat?
Budeš poslouchat?


Je tam venku někdo?
Jsem na kolenou,
Omývám se,
Je tam venku někdo?


Jen mi dej odpovědi a dej mi znamení,
Jen mi dej důvody běhat v dešti a budu v pořádku,
Jen mi dej naději a dej mi boj,
Jen mi dej důvody běhat v dešti a budu v pořádku,
Jo budu v pořádku,


Když světlo spatří,
Moře letních listů,
Melodie se rozplynou a smuteční řeč souhlasí,
Budeš poslouchat?
Budeš poslouchat?


A až se prach usadí,
A není nic než země,
A duch svatý promluví, uslyšíš někdy ten zvuk?
Budeš poslouchat?
Budeš poslouchat?


Jen mi dej odpovědi a dej mi znamení,
Jen mi dej důvody běhat v dešti a budu v pořádku,
Jen mi dej naději a dej mi boj,
Jen mi dej důvody běhat v dešti a budu v pořádku,


Ať něco přijde a zachrání mě,
Přijď a zachraň mě,
Ať něco přijde a zachrání mě,
Přijď a zachraň mě,
Ať teď něco přijde a zachrání mě,
Přijď a zachraň mě,
Ať něco přijde a zachrání mě,
Přijď a zachraň mě a budu v pořádku,
Jo budu v pořádku,


Jen mi dej odpovědi a dej mi znamení,
Jen mi dej důvody běhat v dešti a budu v pořádku,
Jen mi dej naději a dej mi boj,
Jen mi dej důvody běhat v dešti a budu v pořádku,


Jen mi dej odpovědi,
A dej mi důvody,
A dej mi naději,
Jen mi dej důvody běhat v dešti a budu v pořádku,
Jo, budu v pořádku


Views: 374

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz94096(Currently displayed)
Add text here