Troye Sivan - Youth
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 187008
Page views in the last 7 days: 1
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


What if
What if we run away
What if
What if we left today
What if
We say goodbye to safe and sound
And what if
What if we're hard to find
What if
What if we lost our minds
What if
We left them far behind
And there never found

And when the lights start flashing like a photobooth
And the stars exploding
We'll be fireproof

My youth
My youth is yours
Trippin' on skies, sippin' waterfalls
My youth
My youth is yours
Runaway now and forevermore
My youth
My youth is yours
A truth so loud you can't ignore
My youth, my youth, my youth
My youth is yours

What if
What if we start to drive
What if
What if we close our eyes
What if
Speeding through red lights to paradise
Cause we've no time for getting old
Mortal body; timeless souls
Cross your fingers, here we go
Oh, oh, oh

And when the lights start flashing like a photobooth
And the stars exploding
We'll be fireproof

My youth
My youth is yours
Trippin' on skies, sippin' waterfalls
My youth
My youth is yours
Runaway now and forevermore
My youth
My youth is yours
A truth so loud you can't ignore
My youth, my youth, my youth
My youth is yours
My youth is yours

My youth
My youth is yours
Trippin' on skies, sippin' waterfalls
My youth
My youth is yours
Runaway now and forevermore
My youth
My youth is yours
A truth so loud you can't ignore
My youth, my youth, my youth
My youth is yours
Oh, oh, oh
My youth is yours
Oh, oh, oh
My youth is yours


Views: 1099

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz13106 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Co když
Co když utíkáme pryč
Co když
Co když dneska odejdeme
Co když
Říkáme sbohem smířeně
A co když
Co když nás je těžké najít
Co když
Co když jsme ztratili mysl
Co když
Bychom je nechali daleko za sebou
A už by je nikdo nenašel

A když světla začínají blikat jako fotobudka
A hvězdy explodují
Budeme ohnivzdorní

Mé mládí
Mé mládí je tvé
Klopýtajíce na obloze, srkající vodopády
Mé mládí
Mé mládí je tvé
Teď utíkej a už navěky
Mé mládí
Mé mládí je tvé
Mládí tak hlasité nemůžeš ignorovat
Mé mládí, mé mládí, mé mládí
Mé mládí je tvé

Co když
Co když se rozjíždíme
Co když
Co když zavíráme oči
Co když
Zrychlujíce skrze červená světla do ráje
Protože nemáme čas stárnout
Smrtelné tělo, nadčasové duše
Zkřiž své prsty, tady jdeme
Oh, oh, oh

A když světla začínají blikat jako fotobudka
A hvězdy explodují
Budeme ohnivzdorní

Mé mládí
Mé mládí je tvé
Klopýtajíce na obloze, srkající vodopády
Mé mládí
Mé mládí je tvé
Teď utíkej a už navěky
Mé mládí
Mé mládí je tvé
Mládí tak hlasité nemůžeš ignorovat
Mé mládí, mé mládí, mé mládí
Mé mládí je tvé
Mé mládí je tvé

Mé mládí
Mé mládí je tvé
Klopýtajíce na obloze, srkající vodopády
Mé mládí
Mé mládí je tvé
Teď utíkej a už navěky
Mé mládí
Mé mládí je tvé
Mládí tak hlasité nemůžeš ignorovat
Mé mládí, mé mládí, mé mládí
Mé mládí je tvé
Oh, oh, oh
Mé mládí je tvé
Oh, oh, oh
Mé mládí je tvé


Views: 1096

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz99859(Currently displayed)
Add text here

The most popular songs from this album