Viktor Sheen - 3 колеса
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 189067
Page views in the last 7 days: 19
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


Откуда ты знаешь меня?
даже я не знаю себя,
в моём стакане вода
а в твоём стакане правда
и ты очень хочешь её поменять,
да, ты хочешь её поменять,
но я лью всю правду на стол.
зачем она мне нужна?


Твоя любовь — это три колеса.
Она приходила в четыре утра,
блокирую номер уже в пятый раз,
скажи, где вы были, когда я опаздывал на поезда,
да, эти суки меняют места.


У этих сук чёрные глаза,
взгляды через зал, я их знаю,
сегодня голову я посылаю на restart,
мы весь вечер ходим по краю,
мне кажется, это матрица,
я их не встречал, я их знаю,
ты шепчешь про любовь — перестань,
я же знаю.


Твоя любовь — это три колеса.
Твоя любовь — это три колеса.
Твоя любовь — это три колеса.


Мой телефон — автомат,
стреляю в неё, а в меня прилетает её аромат,
у неё уже руки болят,
я пью лимонад,
щёлкает фотоаппарат,
не, мы не воры, но сегодня пришли воровать,
спрячь свою тёлку от нас.


(Да) Хватит мне руки марать.
(Да) Хватит искать здесь мораль.
(Да) Доллары цвета.


Мы так живём, это прав-да,
ты это знаешь, на твоей руке же караты от папы висят,
зачем тебе шмотки за штук 50,
если мы погружаемся в ад.


И твоя правда горит,
твои подруги горят,
мы научили так жить, (вас),
теперь угораем от вас,
всё же смотрю на неё,
она смотрит на меня,
говорит мне про любовь.


Твоя любовь — это три колеса.
Твоя любовь — это три колеса.
Твоя любовь — это три колеса.
Твоя любовь — это три колеса.


Views: 1999

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz19984 (Currently displayed)
scz37375
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Odkud ty mě znáš
Když ani já sám sebe neznám,
v mé sklenici je voda
a v tvé sklenici je pravda
a opravdu to chceš změnit,
ano, chceš to změnit,
ale já nalévám celou pravdu na stůl.
Proč to potřebuji


Tvoje láska — to jsou tři kola.
Přišla ve čtyři ráno,
zablokovala si číslo po páté,
řekni mi ty, kde jsi byla ty, když jsem já nestíhal vlaky,
ano, tyto kurvy mění místa.


Tyto kurvy mají černé oči,
dívají se přes chodbu, znám je,
dnes posílám hlavu k restartu,
celý večer chodíme po okraji,
myslím, že je to matrix,
nesetkal jsem se s nimi, znám je,
šeptáš o lásce — přestaň,
já vím.


Tvoje láska — to jsou tři kola.
Tvoje láska — to jsou tři kola.
Tvoje láska — to jsou tři kola.


Můj telefon — automat,
střílím na ni a její vůně letí do mě,
její ruce už bolí,
piju limonádu,
klikám na kameru,
ne, nejsme zloději, ale dnes jsme přišli krást,
skryjte své chicks před námi.


(Ano) Dost špinavých rukou.
(Ano) Přestaň hledat morálku.
(Ano) Dolary z barev.


Žijeme takhle, to je pravda, ano,
ty přece víš, že na tvé ruce visí ty karáty od tvého táty,
Proč potřebuješ oblečení na 50 kousků,
když skončíme v pekle.


A tvoje pravda hoří,
tvoji přátelé hoří,
mě naučili tak žít, (vy),
teď jste na mě naštvaní,
stále se na ni dívám,
dívá se na mě,
říká mi o lásce.


Tvoje láska — to jsou tři kola.
Tvoje láska — to jsou tři kola.
Tvoje láska — to jsou tři kola.
Tvoje láska — to jsou tři kola.


Views: 2950

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz93063(Currently displayed)
Add text here