Zayn - Bordersz
Wrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 378
Page views in the last 7 days: 5
Text and translation size:A- A A+

Log in to add text to your favorites


She is the life of the party
Don't stick that knife in my body
It's something she always wanted
It's for a good cause
You're doing a good job
We're off where the wind blows
I don't care where we go
Just like the ocean
You change what I see

They don't know what I know
How long I've had to hold
You're like a commotion
All because of me

So take it off
Let's break down all of our walls
Right now I wanna see it all
I don't wanna cool off
So lets cross the lines we lost
Right now I wanna see it all
You were right on the border

Give me all of this
Give me all of you
Don't follow me
Don't lean on me

Guilty for insanity
Not like a movie
Change the scene
Taste your sweet profanity
This is all for a good cause
Think you're doing a good job

They don't know what I know
How long I've had to hold
You're like a commotion
All because of me

So take it off
Let's break down all of our walls
Right now I wanna see it all
I don't wanna cool off
So let's cross the lines we lost
Right now I wanna see it all
You were right on the border

Give me all of this
Give me all of you
Don't follow me
Don't lean on me
(you were right on border)

Give me all of this
Give me all of you
No falling in
Don't need no proof
Give me all of this
Give me all of you
No falling in
Don't need no proof

So take it off
Let's break down all of our walls
Right now I wanna see it all
I don't wanna cool off
So lets cross the lines we lost
Right now I wanna see it all
You were right on the border

Give me all of this
Give me all of you
Don't follow me
Don't lean on me
(you were right on border)
Give me all of this
Give me all of you
Don't follow me
Don't lean on me
(you were right on border)


Views: 368

Please log in to rate lyrics


All original lyrics of this song:
scz66911 (Currently displayed)
Add text here

Log in to add translation to your favorites


Ona je život večírku,
Nezabodni ten nůž do mého těla,
Je to něco, co vždycky chtěla,
Je to pro dobro, protože
děláš skvělou práci,
Jsme pryč, tam, kde vítr fouká,
Nezajímá mé kam jdeme,
Prostě jako oceán,
Změníš to, co vidím,

Neví, co vím já,
Jak dlouho jsem tě musel držet,
Jsi jako mela,
To vše kvůli mně,

Tak se svlékni,
Pojďme prolomit všechny naše zdi,
Právě teď to všechno vidím,
Nechci se zklidnit,
Tak pojďme překročit řádky, které jsme ztratili,
Právě teď to všechno vidím,
Byla jsi tou správnou hranicí,

Dej mi všechno z tohohle,
Dej se mi celá,
Nenásleduj mě,
Neopírej se o mě,

Provinilý za šílenství,
Není to jako film,
Změň tu scénu,
Ochutnej svůj sladký prohřešek,
Tohle všechno je pro dobro, protože
si myslím, že děláš skvělou práci,

Neví, co vím já,
Jak dlouho jsem tě musel držet,
Jsi jako mela,
To vše kvůli mně,

Tak se svlékni,
Pojďme prolomit všechny naše zdi,
Právě teď to všechno vidím,
Nechci se zklidnit,
Tak pojďme překročit řádky, které jsme ztratili,
Právě teď to všechno vidím,
Byla jsi tou správnou hranicí,

Dej mi všechno z tohohle,
Dej se mi celá,
Nenásleduj mě,
Neopírej se o mě,
(Byla jsi tou správnou hranicí)

Dej mi všechno z tohohle,
Dej se mi celá,
Nespadni do toho,
Nepotřebuji žádný důkaz,
Dej mi všechno z tohohle,
Dej se mi celá,
Nespadni do toho,
Nepotřebuji žádný důkaz,

Tak se svlékni,
Pojďme prolomit všechny naše zdi,
Právě teď to všechno vidím,
Nechci se zklidnit,
Tak pojďme překročit řádky, které jsme ztratili,
Právě teď to všechno vidím,
Byla jsi tou správnou hranicí,

Dej mi všechno z tohohle,
Dej se mi celá,
Nenásleduj mě,
Neopírej se o mě,
(Byla jsi tou správnou hranicí)
Dej mi všechno z tohohle,
Dej se mi celá,
Nenásleduj mě,
Neopírej se o mě,
(Byla jsi tou správnou hranicí)


Views: 370

Please log in to rate text


All translations for this song:
scz82265(Currently displayed)
Add text here