Zayn - Rear ViewWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 288
Views in last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


Can your heart be mine in search
Cause I have no time to help you find
All the words
Melodies and memories
Stories that sound absurd
I will tell no lies

As long as you look me in the eyes
I'll go wherever you are
I'll follow behind

Heard about all the things you've done
And all the walls you've been in
Heard about all the love you lost
It was over before it began
Heard about all the miles you've gone
Just to start again
Heard about all that you've been through
It sounds like you need a friend, a friend

Please don't wait
I'm not coming home tonight
I wanna love you but I can't

As long as you look me in the eyes
I'll go wherever you are
I'll follow behind

Heard about all the things you've done
And all the walls you've been in
Heard about all the love you lost
It was over before it began
Heard about all the miles you've gone
Just to start again
Heard about all that you've been through
It sounds like you need a friend, a friend

I never doubted myself
But I doubted you
I'm tired of looking by myself
And not with you

Heard about all the things you 've done
And all the walls you've been in
Heard about all the love you lost
It was over before it began
Heard about all the miles you've
Just to start again
Heard about all that you've been through
It sounds like you need a friend, a friend


Views: 288

Please log in to vote on the quality of the song

Added 27.3.2016
Edited: 27.3.2016
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Může tvé srdce být moje ve hledání?
Protože nemám čas, abych ti pomohl najít
Všechny slova,
Melodie a vzpomínky,
Příběhy, které zní absurdně,
Neřeknu žádné lži,

Dokud se mi díváš do očí
Půjdu kamkoliv, kde jsi,
Budu tě následovat za tvými zády,

Slyšel jsem se všech věcech, které jsi udělala,
A o všech zdech, na kterých si byla,
Slyšel jsem o celé té lásce, kterou jsi ztratila,
Byl konec už předtím, než to vůbec začalo,
Slyšel jsem o všech mílích, které jsi ušla,
Jen proto abys začala znovu,
Slyšel jsem o všem, čím sis pročla
Zní to jakoby jsi potřebovala přítele, přítele,

Prosím nečekej,
Dnes večer se už nevrátím domů,
Chci tě milovat, ale nemůžu,

Dokud se mi díváš do očí
Půjdu kamkoliv, kde jsi,
Budu tě následovat za tvými zády,

Slyšel jsem se všech věcech, které jsi udělala,
A o všech zdech, na kterých si byla,
Slyšel jsem o celé té lásce, kterou jsi ztratila,
Byl konec už předtím, než to vůbec začalo,
Slyšel jsem o všech mílích, které jsi ušla,
Jen abys začala znovu,
Slyšel jsem o všem, čím sis prošla
Zní to jakoby jsi potřebovala přítele, přítele,

Nikdy jsem o sobě nepochyboval,
Ale pochyboval jsem o tobě,
Už mě nebaví dívat se sám
A ne s tebou

Slyšel jsem se všech věcech, které jsi udělala,
A o všech zdech, na kterých si byla,
Slyšel jsem o celé té lásce, kterou jsi ztratila,
Byl konec už předtím, než to vůbec začalo,
Slyšel jsem o všech mílích, které jsi ušla,
Jen, abys začala znova
Slyšel jsem o všem, čím sis prošla
Zní to jakoby jsi potřebovala přítele, přítele,


Views: 288

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 27.3.2016
Edited: 27.3.2016
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here