Zayn - SheWrong video, text or song translation? Notify me of this issue at mail.

View count: 274
Views in last 7 days: 8
Text and translation size:A- A A+

Sign in to add lyrics to your favorites


[Zayn]
She puts her spirit in a nightcap
She always knows where the crowd's at
She puts her mouth round the cigarette
I put it out cause she likes that
She always dances when it's raining...
("Aye, when's it starting baby?")
She looks at me like she's waiting
Making time go slow when they show her the table...

Bright lights, she's fading
Feels right, she's CRAZY
Bright lights, she's fading
Feels right, she's CRAZY

She wants somebody to love
(To hold her)
She wants somebody to love
(In the right way)
She wants somebody to love
(To kiss her)
She wants somebody to love
(In the right way)
She's crying out that she loves me
Holding my hands so I won't leave
Cause baby don't wanna be lonely
She says "I just want you to hold me..."

Bright lights, she's fading
Feels right, she's CRAZY
Bright lights, she's fading
Feels right, she's CRAZY

She wants somebody to love
To hold her
She wants somebody to love
In the right way
She wants somebody to love
To kiss her
She wants somebody to love
In the right way...
In the right way...
In the right way...

In the right way, in the, in the, in the right way way
In the wrong, wrong, in the right way
In the right way, in the, in the, in the right way way
In the wrong, wrong, in the right way
In the wrong way, in the, in the, in the right way way
In the wrong, wrong, in the right way
In the wrong way, in the, in the, in the right way way
In the wrong, wrong

She wants somebody to love
To hold her
She wants somebody to love
In the right way
She wants somebody to love
To hold her
She wants somebody to love
In the right way
She wants somebody to love
To kiss her
She wants somebody to love

IN THE RIGHT WAY...


Views: 275

Please log in to vote on the quality of the song

Added 29.3.2016
Edited: 29.3.2016
All original lyrics of this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here

Sign in to add a song translation to your favorites


Ona vkládá svou duši do skleničky před spaním
Ona vždy ví kde davy jsou
Ona dává ústa okolo cigarety
Vyndam jí protože to má tak ráda
Vždy tancuje když prší
("Aye, kdy to začalo zlato?)
Dívá se na mě jako když čeká
Zpomaluje čas když jí ukazují stůl

Jasná světla, bledne
správný pocit, je ŠÍLENÁ
Jasná světla, bledne
správný pocit, je ŠÍLENÁ

Chce někoho milovat
(držet ji)
Chcě někoho milovat
(správně)
Chce někoho milovat
(líbat ji)
Chce někoho milovat
(správně)
Vykřikuje, že mě miluje
Drží mé ruce, tak neodejdu
protože, zlato, nechtěj být osamělá
Říká: "Chci, abys mě držel jenom ty.."

Jasná světla, bledne
správný pocit, je ŠÍLENÁ
Jasná světla, bledne
správný pocit, je ŠÍLENÁ

Chce někoho milovat
držet ji
Chce někoho milovat
správně
Chce někoho milovat
líbat ji
chce někoho milovat
správně...
správně...
správně...

správně, správně
špatně, špatně
správně, správně
špatně, špatně
správně, špatně
špatně, špatně
správně, špatně
špatně, špatně

Chce někoho milovat
aby ji držel
Chce někoho milovat
správně
chce někoho milovat
aby ji držel
chce někoho milovat
správně
chce někoho milovat
aby ji líbal
chce někoho milovat

SPRÁVNĚ


Views: 275

Please log in to vote on the translation quality of the song

Added 29.3.2016
Edited: 29.3.2016
All translations for this song:
sunamo (currently displayed)
Add text here